Toto ki al konfese legliz devan mon père.

Toto ki al konfese, mon père mande Toto:
Kiyès ki te volè losti dimanch lan
Toto di: Kisa? m pa tande
Mon père di ou tande byen, kiyès te volè
losti dimanch lan


toto di mwen pa tande
Mon père di toto banm plas ou vin kanpe
nan plas mwen an
poum montrew kew tande
Mon père desann vre li bay toto plas li a

Toto di: Kiyès ki toujou ap fe lanmou ak
pitit sè Rose apre la mes dèyè legliz la
Mon père di ohh
gadel pat tande vre
Ale en pe fre Toto, pechew yo
padone

Share with: